نمایش 1–12 از 29 نتیجه

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح آواکادو

295,000 تومان
سایز ۰ تا ۳ ماه? قد بادی ۳۷cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۴cm ___________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۴۹cm ‎عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm ‎قد شلوار ۴۸cm

سه تیکه کارترز راه راه قرمز ROOKIE

410,000 تومان
سایزبدو تولد?قد تیشرت ۲۵ سانت عرض تیشرت ۲۰ سانت قد بادی ۳۴ سانت عزض بادی ۱۸ سانت قد شلوار ۲۵ سانت ___________________________________ سایز ۰ تا ۳ ماه?قد تیشرت ۲۸ سانت عرض تیشرت ۲۳ سانت قد بادی ۳۸ سانت عزض بادی ۲۰ سانت قد شلوار ۳۱ سانت

سه تیکه کارترز طرح پنگوئن

410,000 تومان
۰ تا ۳ ماه? قد تیشرت ۳۰ سانت عرض ۲۳ سانت قد بادی ۳۸ سانت عرض بادی ۲۳ سانت قد شلوار۳۰ سانت

دو بادی شلوار کارترز طرح هاپو

410,000 تومان
. ‎سایز ۰ تا ۳ ماه?قد بادی ۳۸cm ‎عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۲cm ‎قد شلوار ۳۱cm ______________________________ سایز ۳ تا ۶ ماه?قد بادی ۴۱cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm قد شلوار ۳۴cm ______________________________ ‎سایز ۶ تا ۹ ماه?قد بادی ۴۳cm ‎عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm ‎قد شلوار ۳۷cm

دو بادی شلوار کارترز طرح شیر

410,000 تومان
‎سایز ۰ تا ۳ ماه?قد بادی ۳۸cm ‎عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۲cm ‎قد شلوار ۳۱cm ______________________________ سایز ۳ تا ۶ ماه?قد بادی ۴۱cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm قد شلوار ۳۴cm ______________________________ ‎سایز ۶ تا ۹ ماه?قد بادی ۴۳cm ‎عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm ‎قد شلوار ۳۷cm

دو تیکه کارترز طرح خرس

375,000 تومان
بدو تولد/ قد تیشرت 25 سانت عرض 21 سانت قد شلوار 25 سانت
0 تا 3 ماه/ قد تیشرت 30 سانت عرض 25 سانت قد شلوار 31 سانت
3 تا 6 ماه/ قد تیشرت 31 سانت عرض 26 سانت قد شلوار 33 سانت
6 تا 9 ماه/ قد تیشرت 32 سانت عرض 27 سانت قد شلوار 36 سانت
12 تا 18 ماه/ قد تیشرت 36 سانت عرض 28 سانت قد شلوار 43 سانت  

دو تیکه کارترز طرح میمون

375,000 تومان
0 تا 3 ماه/قد تیشرت 30 سانت عرض تیشرت 25 سانت قد شلوار 31 سانت

مناسب برای نوزاد 0 تا 3 ماه