نمایش 1–12 از 13 نتیجه

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ماهی

295,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ سایز ۹ تا ۱۲ ماه? قد بادی ۴۲cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۴cm قد شلوار ۴۰cm ___________________________ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۵cm قد شلوار ۴۲cm _________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm قد شلوار ۴۴cm .

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح نهنگ

295,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد بادی ۳۸cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۱cm قد شلوار ۳۶cm ______________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۴cm قد شلوار ۴۴cm

سه تیکه کارترز طرح تک شاخ ۲

410,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۲cm/عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm/قد تیشرت ۳۰ سانت عرض تیشرت ۲۸cm/قد شلوار ۴۰cm _________________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۸cm/عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm/قد تیشرت ۳۵ سانت عرض تیشرت ۳۴سانت/قد شلوار ۵۰cm _________________________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۵۲cm/عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm/قد تیشرت ۳۸ سانت عرض تیشرت ۲۸cm/قد شلوار ۵۴cm      

بادی شلوار کارترز طرح کاکتوس

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۴cm _________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۵cm قد شلوار ۴۶cm _________________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۵۰cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۰cm

بادی شلوار کارترز طرح نهنگ زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۵cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm قد شلوار ۴۴cm ________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۷cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۷cm ________________________________ سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۶cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح اتوبوس زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۳cm ____________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۶cm

مناسب برای نوزاد 18 تا 24 ماه