نمایش دادن همه 6 نتیجه

بادی شلوار کارترز طرح کامیون زرد

295,000 تومان
سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح شیر

295,000 تومان
سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح نهنگ زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۵cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm قد شلوار ۴۴cm ________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۷cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۷cm ________________________________ سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۶cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح نهنگ سورمه ای

295,000 تومان
سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح تک شاخ

295,000 تومان
سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? ۵۲cm قد بادی عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۶cm قد شلوار ۴۸cm

مناسب برای نوزاد ۳۶ تا ۴۸ ماه