نمایش 1–12 از 29 نتیجه

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ببعی

295,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد بادی ۳۸cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۳cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ ‎سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm ‎عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm ‎قد شلوار ۳۸cm

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح آواکادو

295,000 تومان
سایز ۰ تا ۳ ماه? قد بادی ۳۷cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۴cm ___________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۴۹cm ‎عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm ‎قد شلوار ۴۸cm

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ماهی

295,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ سایز ۹ تا ۱۲ ماه? قد بادی ۴۲cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۴cm قد شلوار ۴۰cm ___________________________ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۵cm قد شلوار ۴۲cm _________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm قد شلوار ۴۴cm .

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح نهنگ

295,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد بادی ۳۸cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۱cm قد شلوار ۳۶cm ______________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۴cm قد شلوار ۴۴cm

دو تیکه سویشرتی طرح تک شاخ

410,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد سویشرت ۲۹ سانت عرض سویشرت۲۶ سانت قد شلوار ۴۱ سانت

دو تیکه کارترز طرح اسب یال رنگی

375,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد تیشرت ۳۰ سانت عزض تیشرت ۲۸ سانت قد شلوار ۴۰ سانت

بادی شلوار کارترز طرح فیل زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۳cm

بادی شلوار کارترز طرح کاکتوس

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۴cm _________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۵cm قد شلوار ۴۶cm _________________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۵۰cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۰cm

بادی شلوار کارترز طرح کامیون زرد

295,000 تومان
سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۵cm