نمایش 1–12 از 82 نتیجه

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ببعی

295,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد بادی ۳۸cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۳cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ ‎سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm ‎عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm ‎قد شلوار ۳۸cm

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح آواکادو

295,000 تومان
سایز ۰ تا ۳ ماه? قد بادی ۳۷cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۴cm ___________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۴۹cm ‎عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm ‎قد شلوار ۴۸cm

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ماهی

295,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ سایز ۹ تا ۱۲ ماه? قد بادی ۴۲cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۴cm قد شلوار ۴۰cm ___________________________ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۵cm قد شلوار ۴۲cm _________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm قد شلوار ۴۴cm .

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح نهنگ

295,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد بادی ۳۸cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۱cm قد شلوار ۳۶cm ______________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۴cm قد شلوار ۴۴cm

سه تیکه سویشرتی کارترز طرح قورباغه

470,000 تومان

سایز ۳ تا ۶ ماه? قد سویشرت ۲۸ سانت عرض ۲۷ سانت

قد بادی ۴۰ سانت عزض ۲۴ سانت

قد شلوار ۳۳ سانت

___________________________________

سایز ۹ تا ۱۲ ماه? قد سویشرت ۳۲ سانت عزض ۲۹ سانت

قد بادی ۴۴ سانت عزض ۲۴ سانت

قد شلوار ۴۱ سانت

دو تیکه سویشرتی طرح تک شاخ

410,000 تومان
سایز ۳ تا ۶ ماه? قد سویشرت ۲۹ سانت عرض سویشرت۲۶ سانت قد شلوار ۴۱ سانت