نمایش 1–12 از 26 نتیجه

بادی حلقه ای و شلوار کارترز طرح ماهی

295,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه? قد بادی ۴۱cm عرض)زیر بغل تا زیر بغل) ۲۲cm قد شلوار ۳۸cm ___________________________ سایز ۹ تا ۱۲ ماه? قد بادی ۴۲cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۴cm قد شلوار ۴۰cm ___________________________ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض)زیر بغل تا زیر بعل) ۲۵cm قد شلوار ۴۲cm _________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض ( زیر بغل تا زیر بغل) ۲۷cm قد شلوار ۴۴cm .

سه تیکه سویشرتی خالخالی صورتی

410,000 تومان

سایز ۶ تا ۹ ماه? قد سویشرت ۳۰ سانت عرض ۲۸ سانت

قد بادی ۴۲ سانت عرض ۲۵ سانت

قد شلوار ۳۵ سانت

________________________________________

سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد سویشرت ۳۴ سانت عرضو ۳۰ سانت

قد بادی ۴۷ سانت عرض ۲۵ سانت

قد شلوار ۴۳ سانت

بادی شلوار کارترز طرح فیل زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۳cm

بادی شلوار کارترز طرح کاکتوس

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۴cm _________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۵cm قد شلوار ۴۶cm _________________________________ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه? قد بادی ۵۰cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۷cm قد شلوار ۵۰cm

بادی شلوار کارترز طرح نهنگ زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۵cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۳cm قد شلوار ۴۴cm ________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۷cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۷cm ________________________________ سایز ۳۶ تا ۴۸ ماه? قد بادی ۵۳cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۶cm قد شلوار ۵۵cm

بادی شلوار کارترز طرح اتوبوس زرد

295,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۴cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۳cm ____________________________________ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه? قد بادی ۴۶cm عرض بادی(زیربغل تا زیربغل)۲۴cm قد شلوار ۴۶cm

بادی مجلسی کارترز طرح چهارخونه سبز

198,000 تومان
سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه? قد بادی ۴۳ سانت عرض بادی ۲۹ سانت قد آستین ۲۶ سانت

بادی مجلسی کارترز چهارخونه ریز

198,000 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه ? قد بادی ۴۲ سانت عرض بادی ۲۶ سانت / اندازه آستین ۲۳ سانت _______________________________________ سایز ۹ تا ۱۲ ماه ? قد بادی ۴۳ سانت عرض بادی ۲۸ سانت / اندازه آستین ۲۴ سانت ________________________________________ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه ? قد بادی ۴۴ سانت عرض بادی ۲۸ سانت / اندازه آستین ۲۵ سانت

دو تیکه کارترز طرح غول کوچولو

375,000 تومان
3 تا 6 ماه/ قد تیشرت 30 سانت عرض تیشرت 24 سانت قد شلوارک 18 سانت
12 تا 18 ماه/ قد تیشرت 37 سانت عرض تیشرت 28 سانت قد شلوارک 23 سانت

دو تیکه کارترز طرح خرس

375,000 تومان
بدو تولد/ قد تیشرت 25 سانت عرض 21 سانت قد شلوار 25 سانت
0 تا 3 ماه/ قد تیشرت 30 سانت عرض 25 سانت قد شلوار 31 سانت
3 تا 6 ماه/ قد تیشرت 31 سانت عرض 26 سانت قد شلوار 33 سانت
6 تا 9 ماه/ قد تیشرت 32 سانت عرض 27 سانت قد شلوار 36 سانت
12 تا 18 ماه/ قد تیشرت 36 سانت عرض 28 سانت قد شلوار 43 سانت  

دو تیکه کارترز طرح دایناسور

375,000 تومان
9 تا 6 ماه/ قد تیشرت 30 سانت عرض 24 سانت قد شلوارک 19 سانت 12 تا 9 ماه/ قد تیشرت 31 سانت عرض 26 سانت قد شلوارک 22 سانت 18 تا 12 ماه/ قد تیشرت 34 سانت عرض 28  سانت قد شلوارک 22 سانت 36 تا 24 ماه/ قد تیشرت 36 سانت عرض 30 سانت قد شلوارک 25 سانت

18 ماه